• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Το Λιμπρέτο της Όπερας

Το λιμπρέτο της όπερας, που είναι προϊόν έρευνας, αποτυπώνει τα πραγματικά περιστατικά και πιστεύω ότι, πέρα από την ευχάριστα ελπίζω ακουόμενη μουσική, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων από νέους και πολίτες του κόσμου κάθε ηλικίας, ώστε να αυξάνονται συν τω χρόνω οι φωνές και το αίτημα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα.

Μέρος του αποτελείται από ορισμένα ποιητικά έργα του Σοφοκλή, του Lord Byron, του Έρνεστ Ρενάν, του Άγγελου Σικελιανού, του Friedrich Schiller, του Percy B Shelley, του Richard Aldington, της Κικής Δημουλά που είναι σχετικά με αυτό το θέμα.

Χορηγοί

Υποστηρικτές

Χορηγοί Επικοινωνίας